Usnesení č. 19-132/2022 RM bere na vědomí smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Mníšek pod Brdy (jako budoucí strana oprávněná) a KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., IČ: 46357033 (jako budoucí strana zavázaná) a postupuje do ZM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 132 z 11.4.2022
Zveřejněno dne: 14.04.22 19:02:42