Usnesení č. 19-134/2022 RM souhlasí se stavbou č. IV-12-6029412 pod názvem Mníšek pod Brdy, TS, NN pro p.č. 1965/82, k.ú. Mníšek pod Brdy dle předložené projektové dokumentace a upozorňuje na možný střet plánované stavby s infrastrukturou (telekomunikace, kanalizační řad) a nutnost jejich vytyčení před realizací stavby. RM žádá stavebníka před realizací stavby o včasné upozornění majitelů sousedních pozemků a města s termínem realizace stavby. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03