Usnesení č. 19-138/2022 RM souhlasí s napojením stávající budovy občanského vybavení s č.p. 1167 na pozemku parc.č. 11 v k.ú. Stříbrná Lhota stávající kanalizační a vodovodní přípojkou přes pozemky 13 a 148/8 na stávající kanalizační a vodovodní řad města vedený v pozemku parc.č. 148/8 v k.ú. Stříbrná Lhota za souhlasného vyjádření 1.SčV. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06