Usnesení č. 19/14/2021 Zastupitelstvo město schvaluje všechny body v bodu 18) Majetkové záležitosti. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO — PRO — Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová — PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 18. a) Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM parc. č. 2898/1 ÚZSVM nabízí městu bezúplatný převod pozemku pod komunikací parc. č. 2898/1 o výměře 260 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace. RM doporučila bezúplatný převod pozemků usnesením č. 6-89/2021 dne 8. 3. 2021.

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51