Usnesení č. 19-69/2020 RM bere na vědomí shromáždění na základě zákona č. 84/1990 Sb. O právu shromažďovacím dne 27.9. na náměstí F.X.Svobody před kostelem od 14:30 do 15:30 za účelem setkání paní Petry Peckové (kandidátky na post hejtmana Středočeského kraje za koalici STAN, KDU-ČSL, EDK) s občany. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 OVV

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 69 z 21.9.2020-anonymizováno-na ÚD
Zveřejněno dne: 29.09.20 10:32:41