Usnesení č. 19-71/2020 RM souhlasí s projektovou dokumentací stavby „SP Malá Hraštice-optická konektivita, IE- 12-6009696“ ke stavebnímu řízení a souhlasí s realizací stavby „SP Malá Hraštice-optická konektivita, IE-12-6009696“ a se vstupem na pozemky ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy dotčené touto stavbou. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 71 z 5.10.2020
Zveřejněno dne: 09.10.20 13:51:59