Usnesení č. 19-72/2020 RM schvaluje Smlouvu o prodeji reklamní plochy na sociální vůz mezi KOMPAKT spol. s r.o. a Městem Mníšek pod Brdy a pověřuje starostku podpisem smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 72 z 19.10.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 26.10.20 11:04:44