Usnesení č. 19-74/2020 RM schvaluje návrh Smlouvy o dílo mezi městem Mníšek pod Brdy, jako objednatelem, a společností PORTA DESIGN s.r.o. (IČ: 27726789), jako dodavatelem. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 74 z 2.11.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 09.11.20 16:05:31