Usnesení č. 19-78/2020 RM schvaluje návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi městem Mníšek pod Brdy a společností Porta Design s.r.o. a pověřuje starostku podpisem smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 78 z 23.11.2020
Zveřejněno dne: 30.11.20 17:08:50