Usnesení č. 19-83/2021 RM souhlasí s ošetřením a kácením stromů na náměstí F. X. Svobody v rozsahu: kácení 2 ks jírovce maďalu, ošetření 4 kusů vzrostlých jedinců a 17 ks mladých stromků jírovce podél pěší zóny. Dále souhlasí s úpravou pozemku p.č. 321 a s umístěním nové výsadby v rozsahu 2 ks dřevin. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 83_11.1.2021
Zveřejněno dne: 18.01.21 09:33:33