Usnesení č. 19-84/2021 RM bere na vědomí odstoupení Mgr. Michala Trkana z funkce předsedy a člena Komise pro strategické plánování a majetek města. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 84_25.1.2021
Zveřejněno dne: 01.02.21 17:51:02