Usnesení č. 19-91/2021 RM souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu na záměr “Obnova aleje z Mníšku pod Brdy do Rymaně”. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 91_22.3.2021
Zveřejněno dne: 26.03.21 13:53:59