Usnesení č. 19-96/2021 RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 1000/1, k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a BIKE puzzle team z.s. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 96_3.5.2021
Zveřejněno dne: 07.05.21 10:11:27