Usnesení č. 19-99/2021 RM nesouhlasí se stavbou nového rodinného domu na pozemku č. parc. 1022/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu nevhodných dopravních poměrů v dané lokalitě. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25