Usnesení č. 2-100/2021 RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Konečná & Zacha, s.r.o. se sídlem Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, IČO: 271 12 331. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 100_7.6.2021
Zveřejněno dne: 08.06.21 12:16:44