Usnesení č. 2-101/2021 RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na nákup elektromobilu kategorie N1 se společností EUROGREEN CZ, s.r.o. za cenu 1 887 600 Kč vč. DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 101_14.6.2021
Zveřejněno dne: 16.06.21 09:59:04