Usnesení č. 2-102/2021 RM schvaluje snížení měsíčních provozních záloh na rok 2021 pro ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 na částku 416 600 Kč měsíčně s účinností od 1. 8. 2021. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 102_23.6.2021
Zveřejněno dne: 28.06.21 11:15:48