Usnesení č. 2-106/2021 RM doporučuje bezúplatný převod ideální 1/9 pozemků parc.č. 2056/8 o výměře 45 m2, 2056/9 o výměře 206 m2, 2123/6 o výměře 95 m2 a 2123/7 výměře 15 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy a postupuje věc k projednání do ZM. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 106 z 9.8.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 10.08.21 12:32:00