Usnesení č. 2-108/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením pachtovní smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56 a paní Z.H., ………….., IČ 07886829 na pozemky 389/23 o výměře 5041 m2, 389/25 o výměře 679 m2 a 186/18 o výměře 1405 m2 vše v k.ú. Rymaně za celkovou cenu 1.425,- Kč ročně (v roce 2021) a dále dle smlouvy. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29