Usnesení č. 2-109/2021 RM jmenuje Mgr. Magdalénu Davis, Ph.D. členkou školské rady Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 420 jako zástupce zřizovatele. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 109 z 6.9.2021
Zveřejněno dne: 17.09.21 07:18:08