Usnesení č. 2-112/2021 RM bere na vědomí RO č. 12/2021 a schvaluje přijetí dotace na volby do PS Parlamentu ČR ze dne 15. 9. 2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 08.10.21 08:28:15