Usnesení č. 2-114/2021 RM schvaluje Plánovací smlouvu mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Ambeat development a.s. (IČ: 08066256) a postupuje do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06