Usnesení č. 2-115/2021 RM schvaluje aktualizaci kupní smlouvy na sběrné nádoby mezi městem Mníšek pod Brdy (jako kupujícím) a společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČ: 61057606 (jako prodávajícím). PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 115 z 9.11.2021
Zveřejněno dne: 10.11.21 12:59:25