Usnesení č. 2-116/2021 RM schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi městem Mníšek pod Brdy, IČ: 00242748 (jako pronajímatelem) a Brdskou odpadářskou společností s.r.o., IČ: 11867345 (jako nájemcem) na pronájem budovy č.p. 1484 s pozemkem 1310/9 a pozemků p.č. 1310/5 a 1310/6 v areálu Sběrného dvora Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 116 z 15.11.2021
Zveřejněno dne: 22.11.21 13:48:29