Usnesení č. 2-118/2021 RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi EKO-KOM, a.s. (IČ: 25134701) a městem Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 118 z 8.12.2021
Zveřejněno dne: 14.12.21 09:41:37