Usnesení č. 2-119/2021 RM souhlasí s podporou místních podnikatelů formou bezplatné rubriky ve Zpravodaji městečka pod Skalkou “Představujeme mníšecké podnikatele”. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 119 z 13.12.2021
Zveřejněno dne: 20.12.21 08:07:16