Usnesení č. 2-120/2021 RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 2104-001 – Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu mezi městem Mníšek pod Brdy (jako objednatelem) a společností ENSYTRA s.r.o., IČ: 285 82 136 (jako zhotovitelem). PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 120 z 20.12.2021
Zveřejněno dne: 22.12.21 09:05:31