Usnesení č. 2-121/2022 RM schvaluje Dohodu o společném záměru mezi městem Mníšek pod Brdy a Římskokatolickou farností Mníšek pod Brdy (IČ: 47003197) a postupuje do ZM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 121 z 10.1.2022
Zveřejněno dne: 17.01.22 13:24:18