Usnesení č. 2-122/2022 RM schvaluje posunutí termínu vydání Zpravodaje městečka pod Skalkou (číslo 314/315) z 28. 1. na 4. 2. 2022. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 122 ze 17.1.2022
Zveřejněno dne: 24.01.22 14:20:01