Usnesení č. 2-123/2022 RM schvaluje příspěvek na soukromou MŠ pro J.D. ve výši 1.500 měsíčně od února 2022. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 123 z 24.1.2022
Zveřejněno dne: 27.01.22 10:25:07