Usnesení č. 2-124/2022 RM schvaluje příspěvek na soukromou MŠ pro J.H. ve výši 1.200 měsíčně od prosince 2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 124 ze 7.2.2022
Zveřejněno dne: 14.02.22 15:48:55