Usnesení č. 2-125/2022 RM bere na vědomí výstup pracovní skupiny k právnímu auditu k plánovací smlouvě Ambeat. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 125 ze 17.2.2022
Zveřejněno dne: 21.02.22 08:39:28