Usnesení č. 2-128/2022 RM souhlasí s přítomností hostů na jednání RM: Michal Trkan, Pavel Grygar, Stanislav Jirota. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07