Usnesení č. 2-129/2022 RM souhlasí s posunutím termínu dubnového vydání Zpravodaje městečka pod Skalkou o týden. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 129 z 22.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:27:01