Usnesení č. 2-131/2022 RM schvaluje Pravidla pro čerpání finančních prostředků z veřejné sbírky pro Ukrajinu. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 131 ze 4.4.2022
Zveřejněno dne: 06.04.22 09:10:36