Usnesení č. 2-135/2022 RM bere na vědomí návrh Atelieru Tsunami na mateřskou školu a nový městský úřad v lokalitě Na Oboře. RM pověřuje OSMI zadáním projektové dokumentace na společné územní a stavební řízení za účelem podání žádosti o dotaci na stavbu nové MŠ. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 135 z 11.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:48:50