Usnesení č. 2-138/2022 RM schvaluje přijetí dotací: MPSV – dotace na výkon sociální práce, MŽP – obnova aleje z MpB do Rymaně, MF – kompenzační příspěvek za 1.Q/2022. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06