Usnesení č. 2/15/2021 Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že všechna následující hlasování budou jmenovitá. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Od této chvíle se hlasovalo jmenovitě. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 1. Schválení programu zasedání Starostka seznámila přítomné s programem, který zastupitelé minulý týden obdrželi, a dotázala se, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k programu anebo žádá o doplnění programu. Zastupitelka Šretrová navrhla zařadit před veřejnou schůzi bod „Věž v Edenu“ kvůli občanům, kteří se v hojném počtu dostavili na zasedání zastupitelstva právě kvůli tomuto bodu. Starostka sdělila, že občané dostanou potřebný prostor v rámci veřejné schůze a v případě potřeby bude veřejná schůze prodloužena. Zastupitelka Šretrová souhlasila. Hlasovalo se o programu zasedání ZM tak, jak byl předložen:

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 26.06.21 17:20:12