Usnesení č. 2-66/2020 RM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15/2020 a postupuje ho do ZM. PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 OKS Slavíková Klímová se dostavila v 17:48 – přítomno 5 radních

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 66 z 24.8.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 31.08.20 08:32:13