Usnesení č. 2-67/2020 RM souhlasí s tím, aby Základní škola Mníšek pod Brdy, Praha západ, Komenského 886 přijala účelový dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI. RM souhlasí s uzavřením Darovacích smluv se společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. ve dvou etapách a to: Darovací smlouvu pro 1. část do konce roku 2020 ve výši Kč 22.557,- Darovací smlouvu pro 2. část pro rok 2021 pro období od 1.1.2021 do 30.6.2021, ve výši Kč 37.052,-. V případě, že by došlo k uzavření 1. darovací smlouvy po datu 31.8.2020, rada města souhlasí s možným snížením výše daru dle data podpisu darovací smlouvy. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 67 z 31.8.2020 na ÚD
Zveřejněno dne: 02.09.20 06:16:15