Usnesení č. 2-68/2020 RM souhlasí s pořádáním T-Mobile Olympijského běhu dne 16.9.2020. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Místostarosta/ka

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 68 ze 7.9.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 11.09.20 09:29:28