Usnesení č. 2-69/2020 RM souhlasí s bezplatným pronájmem budovy Spocenu v Rymani za účelem ubytování pro studenty – dobrovolníky na akci „Temperamentní víkendovka“ ve dnech 20.11. až 22.11. 2020. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 69 z 21.9.2020-anonymizováno-na ÚD
Zveřejněno dne: 29.09.20 10:32:41