Usnesení č. 2-71/2020 RM schvaluje příspěvek ve výši 14 000,- Kč na projekt Sociální vozidlo pro Charitu Starý Knín. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 OKS

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 71 z 5.10.2020
Zveřejněno dne: 09.10.20 13:51:59