Usnesení č. 2-73/2020 RM neschvaluje příspěvek na školné v soukromé MŠ pro Š.Z. z důvodu nesplnění pravidel pro poskytování příspěvku. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 73 z 26.10.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 02.11.20 14:22:29