Usnesení č. 2-74/2020 RM schvaluje jednorázovou odměnu z rozpočtu města (konkrétně OKS – kultura) pro SDH Stříbrná Lhota ve výši 10 000 Kč. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 74 z 2.11.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 09.11.20 16:05:31