Usnesení č. 2-76/2020 RM souhlasí s podáním žádosti o dotace na akci: “Obnova komunikace v ulici Lhotecká, Mníšek pod Brdy”. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Matějem Slováčkem – projektování dopravních a inženýrských staveb na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 76 z 12.11.2020_na ÚD
Zveřejněno dne: 16.11.20 16:58:10