usnesení č. 2-76/2020 ze dne 12.11.2020 následujícím zněním: RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj – Obnova místní komunikace s názvem “Obnova komunikace v ulici Lhotecká, Mníšek pod Brdy”. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Matějem Slováčkem – projektování dopravních a inženýrských staveb (společnost S-pro servis s.r.o.) na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 79 z 30.11.2020
Zveřejněno dne: 07.12.20 17:23:29