Usnesení č. 2-83/2021 RM schvaluje aktualizovaný dokument Pravidla pro vydávání Zpravodaje městečka pod Skalkou. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 83_11.1.2021
Zveřejněno dne: 18.01.21 09:33:33