Usnesení č. 2-84/2021 RM nedoporučuje prodej části pozemku parc. č.1292/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře cca 1 651 m2 dle přílohy č. 1. panu R.P. RM pověřuje OSMI vypsáním záměru prodeje na ÚD. RM postupuje věc k projednání do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 84_25.1.2021
Zveřejněno dne: 01.02.21 17:51:02