Usnesení č. 2-87/2021 RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 16 ke smlouvě o Zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství, letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně města Mníšek pod Brdy mezi smluvními stranami Komwag, a.s. a Městem Mníšek pod Brdy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 87_12.2.2021
Zveřejněno dne: 16.02.21 11:41:34